Ekstraordinært årsmøte!

Ny leder er endelig på plass, men må formelt velges. I tillegg trengs nytt varamedlem, dette er også i boks. Nytt årsmøte holdes søndag 21. oktober 2012 kl. 17.45!  Vel møtt!

Oppdatert informasjon

Leave a Reply